Επισκευές Κτιρίων

 

Τα κτίρια χρήζουν συντήρησης στα δομικά στοιχεία και τα δίκτυά τους. Λόγω της παλαιότητας των περισσοτέρων κατασκευών συσσωρεύονται προβλήματα υγρασιών, αποκολλήσεις μπετόν και σοβάδων, οξειδώσεις οπλισμών,αναλαμβάνουμε την επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών αυτών. κ.α