Σοβάδες

Εξειδικευόμαστε σε όλων των τύπων τους σοβάδες, όπως παραδοσιακούς, χρωματιστούς, έτοιμους, σπατουλαριστούς, γυψοσοβάδες, θερμοπροσόψεις, κ.ά.
Διακρινόμαστε για την επιμελημένη εργασία, την τεχνογνωσία, την άμεση εξυπηρέτηση, τη σωστή οργάνωση, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και τις ανταγωνιστικές τιμές μας.