Οι εργολάβοι Γ & Κ Βουμβουλάκης, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία στις οικοδομικές κατασκευές, καθώς δραστηριοποιούνται από το 1967 ως οικογενειακή επιχείρηση. Αναλαμβάνουν ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  όπως  ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΚΤΙΡΙΑ – ΣΟΒΑΔΕΣ  – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ– ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ.

Διακρίνομαστε  για την επιμελημένη εργασία, την τεχνογνωσία, την άμεση εξυπηρέτηση, τη σωστή οργάνωση, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και τις ανταγωνιστικές τιμές μας.

με εκτίμηση 

Γ & Κ ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ